KVKK

DAVET OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

DAVET OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yürüttüğümüz uyumluluk çalışmaları ile şirketimiz tarafından
verisi işlenen tüm gerçek kişilerin, gerçek kişi müşterilerin ve tüzel kişi müşterilerin temsilcilerini belirlenebilir kılan her türlü veriyi sitemizde belirtilen politikalarla;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte olduğunu tarafınıza bildiririz.

Veri sorumlusu sıfatına haiz Şirketlerimizin; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engelleyip, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleyerek,
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almış olduğunu belirtmek isteriz.

Şirketimizin politikalarını incelemek, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimize ilişkin aydınlatma metinlerini aşağıda
yer alan KVKK kılavuzumuzdan okuyabilirsiniz veya verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza iletebilmeniz adına ‘İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.

         Aydınlatma Metinleri 

1.Davet Otomotiv Hissedar- Ortak Aydınlatma Metni                 

2.Davet Otomotiv  Potansiyel Ürün ve Hizmet Alan Kişi Aydınlatma Metni

3.Davet Otomotiv Çalışan Adayı Aydınlatma Metni          

4.Davet Otomotiv Çalışan Aydınlatma Metni

5.Davet Otomotiv Internet Sitesi Aydınlatma Metni

6.Davet Otomotiv Kamera Kayıtları Aydınlatma Metinleri

7.Davet Otomotiv Müşteri Aydınlatma Metni

8.Davet Otomotiv Tedarikçi Aydınlatma Metni

9.Davet Otomotiv Temsilci Aydınlatma Metni

Politikalar

1.Davet Otomotiv Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

2.Davet Otomotiv Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleme Politikası

3.Davet Otomotiv Saklama Ve İmha Politikası

Başvurular

1.Davet Otomotiv İlgili Kişi Başvuru Formu